VHTI, de school waar ook jij je kan thuisvoelen.


Laatst toegevoegde foto's

Rope Skipping Championships

Zilver overall voor het Oscar Romerocollege op de World Inter School Rope Skipping Championships.

China was niet te kloppen, maar ze staan als het Oscar Romerocollege toch mooi op het tweede schavotje. https://www.facebook.com/inter.school.rope.skipping/videos/1531715193814532/

Onze zesdes in Breendonk

Op vrijdag 20 november trokken onze 6des - in het kader van de lessen geschiedenis over Wereldoorlog II en de Holocaust - naar het fort van Breendonk en kazerne Dossin in Mechelen. 

Rode Neuzen Dag Actie

Om onze actieweek in te leiden trokken we verschillende foto's die de gangen van onze school opfleuren en leerlingen warm maken. Je vindt enkele foto's in de bijlage. 

Kunst op glas

In het kader van de rodeneuzenactie creëerden onze leerlingen van het beroepenveld 'Decoratie' slogans op de ruiten van onze leerlingenrefter. Komt u een kijkje nemen?'

Óscar avan

Feest op school! Onze oude caravan is herboren. Het interieur kreeg een heuse make-over dankzij onze leraren Decoratie in het tweede jaar, mevrouw De Smet en mevrouw Meskens. 

De buitenkant werd deskundig aangepakt door collega's en leerlingen van onze partnerschool, het Vrij Technisch instituut. Onze caravan werd een 'juweeltje'.

Oudleerlingendag

Op zaterdag 14 november mochten we onze oudleerlingen begroeten. Het werd een leuk en gezellig samenzijn.

IO Halloween 3 STW

In de bijlage de foto's van "IO trick or treat- Halloweenfeestje" van 3 STW. 

Een griezelig gezellige opdracht!

Tentoonstelling Kinderrechten 4 STW

Voor het vak Integrale Opdrachten organiseerden de leerlingen van 4STW een tentoonstelling over Kinderrechten voor de leerlingen van 1STV.
De leerlingen onderzochten eerst een bepaald kinderrecht, waarna ze de gevonden informatie voorstelden a.d.h.v. een paneel en een spel.

Rondleiding Schoolnetwerk

In het kader van de lessen informatica over netwerken kregen de leerlingen van 4 Handel meer uitleg over het schoolnetwerk door T. Van Daele, de informaticacoördinator van de school. Ze kregen ook toegang tot het serverlokaal, waar ze alle toestellen die deel uitmaken van een netwerk konden waarnemen.

Stadsklassen 2STV en 2DVV in Oostende

Na hun startvideo krijgen we hier nu ook het fotomateriaal van dee stadsklassen van 2STV en 2DVV in Oostende.